VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS

Ataskaita 2017m.
 
2016-2017  M. M.  MOKYKLOS-DARŽELIO VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ:
Koordinatorius- Nijolė Jurgelaitienė
Pirmininkas- Neringa Akelaitienė
Nariai: 1.Loreta Andriuškevičienė- mokytoja ekspertė
            2. Daiva Bingelienė- mokytoja metodininkė
            3. Genė Seliokienė-vyresnioji priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Marijampolės Mokolų mokykla-darželis

 .