VIEŠOSIOS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 DĖL PRAŠYMO ĮTRAUKTI Į SĄRAŠĄ PRIIMTI VAIKĄ Į IKIMOKYKLINIO

UGDYMO GRUPĘ

Viešosios paslaugos pavadinimas

Prašymo įtraukti į sąrašą priimti vaiką į ikimokyklinio ugdymo grupę priėmimas

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas ( Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2011, Nr. 38-1804); Vaikų priėmimo į Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas, patvirtintas Marijampolės savivaldybės tarybos 2012-01-30 sprendimu Nr. 1-379

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

·         Prašymas įtraukti į sąrašą priimti vaiką į ikimokyklinio ugdymo grupę;

·         vaiko gimimo liudijimo kopija;

·         jeigu reikia pirmenybę priimant vaiką į ikimokyklinio ugdymo grupę patvirtinančius dokumentus (įvaikinimo, tėvų neįgalumo).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija iš Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinio reikalų departamento apie socialinės pašalpos skyrimą, iš Švietimo, kultūros ir sporto departamento apie privalomą ikimokyklinį ar priešmokyklinį ugdymą.

Administracinės paslaugos teikėjas

Marijampolės Mokolų mokyklos-darželio sekretorė Roma Česnulienė

Tel. (8 343)58470; el. p. mokolumd@gmail.com

Administracinės paslaugos vadovas

Marijampolės Mokolų mokyklos-darželio direktorė Rimanta Trečiokienė

Tel. (8 343)58470; el. p. mokolaipav@gmail.com

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 diena

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama nemokamai

Prašymo forma

Prašymo forma (atsisiųsti)

Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės Mokolų mokykla-darželis, Mokolų g. 69,  kodas 190450037

Marijampolės Mokolų mokykla-darželis

 .