Mokytojai


Auklėtojos


Pedagogų kvalifikacija

Mokytojas ekspertas

1

Mokytojas metodininkas

8

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai metodininkai   

3

Vyresnieji  mokytojai

4

Mokytojai

1

Vyresnieji auklėtojai

8

Vyresnysis logopedas

1

Vyresnysis socialinis  pedagogas

1

Pailgintos dienos grupės auklėtojas

1

Psichologas

1

Vadovų kvalifikacija

Direktorė – II vadovo kvalifikacinė kategorija

Direktorės pavaduotoja ugdymui – III vadovo kvalifikacinė kategorija

Duomenys apie pedagogus

Eil Nr.

Pavardė, vardas

Išsilavinimas

Specialybė

Mokomieji dalykai

Pareigos ir suteikta kvalifik.  kategorija

1.

Abramavičienė Irina

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Pailginta dienos grupė

Vyr. mokytoja

2.

Alaburdienė Rūta

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

2a klasė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė

3.

Akelaitienė Neringa

Aukštasis 

Pradinių  klasių mokytoja

4b klasė

 Mokytoja metodininkė

4.

Andriuškevičienė Loreta

Aukštasis 

Pradinių klasių

 mokytoja

3a klasė

Mokytoja ekspertė

5.

Bendaravičienė Roma

Aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

 Pailginta  dienos  grupė

Pailgintos dienos grupės auklėtoja   

6.

Burinskienė Rasa

Aukštasis  Magistro laipsnis   

Muzikos

mokytoja

Muzika 1-4 klasėse

Muzikos mokytoja

 metodininkė

7.

Bingelienė Daiva

Aukštasis

Pradinių  klasių mokytoja

3b klasė

Mokytoja  metodininkė

8.

Čižikienė Lina

Aukštasis

Pradinių  klasių mokytoja

1b klasė

Mokytoja metodininkė

9.

 Zapolskienė Irma

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja.

Tikyba 1-4 klasės

Vyr. mokytoja

10.

Karčiauskienė Giedrė

Aukštasis

Socialinis pedagogas

-

Vyr. socialinė pedagogė

11.

Kavaliauskienė Roma

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

1  grupė

Vyr. auklėtoja

12.

Kiškienė Indrė

Aukštasis

neuniversitetinis

Pradinės klasės Anglų kalba

2-4 klasės

Mokytoja

13.

Kriščiūnienė Violeta

Aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

2 grupė

Vyr. auklėtoja

14.

Kuncevičienė Jūratė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

3 grupė

Vyr. auklėtoja

15.

Kurdeikienė Daiva

Aukštasis neuniversitetinis

Pradinių klasių mokytoja

 Pailginta dienos   grupė

Pailgintos dienos  grupės vyr.  auklėtoja

16.

Paitian Jūratė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

2 grupė 

Vyr. auklėtoja

17.

Paškevičienė Rima

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

3 grupė

Vyr. auklėtoja

18.

Paulevičienė Asta

Aukštasis

Ikimokyklinis  ugdymas

5 priešmok. ugdymo  grupė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė

19.

Plečkaitienė Rasa

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

1 grupė

Vyr. auklėtoja

20.

Rudienė Violeta

Aukštasis

Pradinių  klasių mokytoja

1a klasė

Mokytoja  metodininkė

21.

Rutkauskienė Virginija

Aukštasis neuniversitetinis

Muzikos mokytoja

Meninio ugdymo pedagogė

Vyr. mokytoja

22.

Seliokienė Genė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

 4 priešmok. ugdymo grupė 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

Vyr. auklėtoja

23.

Šmulkštienė Aušra

Aukštasis

logopedė

 Darželio grupės ir pradinės klasės

Vyr. logopedė

24.

Tamošaitienė Lina

Aukštesnysis

Technikė technologė

-

Bibliotekininkė

25.

Upitienė Roma

Aukštasis

Pradinių  klasių mokytoja 

 2b klasė

  Mokytoja  metodininkė

26.

Vasiliauskienė Virginija

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas 

4  priešmok. ugdymo grupė 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė 

27.Vaitkūnienė  LijanaAukštasisPsichologė

 

-

Magistro laipsnis, 4 kvalifikacinė kategorija

28.

Veselgienė Daiva

Aukštasis

Anglų kalbos mokytoja

Anglų kalba 2-4 klasės

Vyr. mokytoja

29.

Žmuidienė Violeta

Aukštasis

Pradinių  klasių mokytoja

4a klasė

Mokytoja

metodininkė

Marijampolės Mokolų mokykla-darželis

 .